Najważniejsze zwyczaje Niedzieli Palmowej

Z obchodami Niedzieli Palmowej związanych jest wiele zwyczajów i tradycji, zarówno ludowych jak i religijnych. Bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów obchodów tego dnia jest oczywiście własnoręczne przygotowywanie pięknych palm wielkanocnych, dekorowanych bibułą, papierem kolorowym czy też wiosennymi gałązkami bukszpanu lub bazi.

Podczas nabożeństwa odbywającego się w Niedzielę Palmową, ustanowionego na pamiątkę przyjazdu Jezusa do Jerozolimy w kościele odczytuje się zwyczajowo fragment Ewangelii świętego Łukasza, mówiący o tym właśnie wydarzeniu. Msza zawiera wtedy trzy czytania, odnoszące się do Męki Pańskiej, bowiem Niedziela Palmowa tradycyjnie rozpoczyna okres Wielkiego Tygodnia, poprzedzający nadejście świąt wielkanocnych. W trakcie nabożeństw śpiewa się również liczne pieśni i psalmy, mówiące o o witaniu Chrystusa w Jerozolimie oraz będące zapowiedzią Jego przyszłej śmierci na krzyżu.

Uroczystości religijne odbywające się w Niedzielę Palmową często wiążą się również ze zwyczajowymi konkursami na najwyższe palmy i najpiękniejsze dekoracje wielkanocne. Ręcznie wykonane palmy z papieru lub innych materiałów biorą wtedy udział w symbolicznych procesjach i pochodach, nawiązujących w symboliczny sposób do witania Jezusa podczas jego przyjazdu na osiołku do Jerozolimy. Podczas mszy niedzielnej święci się przyniesione do kościoła palmy, które są znakiem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i Jego zmartwychwstania w Niedzielę Wielkanocną.

Takie poświęcone przez kapłana palmy miały wedle ludowych wierzeń chronić ludzi oraz ich gospodarstwa, zapewniając przy tym obfite zbiory oraz zdrowie dla całej rodziny. Nierzadko palmy wielkanocne wystawiano również w oknach domów, co miało chronić przed uderzeniami piorunów oraz innymi klęskami. Według wielu wierzeń i tradycji, palma przygotowywana ręcznie na obchody Niedzieli Palmowej miała również moc leczniczą i zapewniała swojemu twórcy bogate, szczęśliwe życie.

Aby zatem uszanować w pełni chrześcijańską tradycję, po przyjściu z poświęconą palmą z kościoła do domu absolutnie nie należy jej wyrzucać ani niszczyć. Z powodzeniem możemy umieścić taką dekorację w ozdobnym flakonie lub doniczce i ustawić w widocznym, reprezentacyjnym miejscu mieszkania. Wielkanocna palma z baziami czy bukszpanem może bowiem stanowić również niebanalną i oryginalną dekorację lub pomysłowy, świąteczny stroik na stół lub okno.